+90 232 502 10 82 info@mottoyazilim.com

HIMSS (DİGİTAL HASTANE) projeleri kapsamında ürettiğimiz, Hastane bünyesinde sonuçlarını kağıt çıktısı olarak verdiğiniz tüm cihazlarınız dan elde edilen verilerin MOTTO DICOM ürünümüz ile DICOM formatında PACS yazılımınıza gönderebilmenizi sağlayan bir yazılımdır.
Gönderilen bu veriler her hangi bir iş istasyonundan, hastanedeki medikal monitörlerden ve web üzerinden açılabilir ve görüntülenebilmektedir.

WORKLİST (İŞ LİSTESİ) ENTEGRASYONU

Yazılımın DICOM uyumluluğu sayesinde, hastanede mevcut iş listesine (worklist) entegre edilebilir yapıdadır.

Bu sayede el ile manuel olarak hasta girişi yapılmasının yanı sıra HBYS programınız üzerinden tetkik istemi yapılmış hastaların sorgulaması da yapılabilmektedir.

Worklist üzerinden yapılan bu sorgu işlemi, hasta kimlik bilgileri ve hasta numarası ile yapılabilmektedir.
İstenirse BARKOD okuyucu ile hastalarınızı otomatik sorgulayabilirsiniz.

PACS ENTEGRASYONU
Sistem hasta seçiminden, tetkik sonuçlarını PACSsistemine gönderme işlemine kadar tüm yapı bir biri ile entegrasyon şeklinde çalışmaktadır. Dolayısı ile worklisten hasta seçmeden, görüntüyü PACS‘ a göndermeye izin vermemektedir.
Bu sayede güvenlik önlemi bakımından HASTA – TETKİKeşleştirilmesi yapılmaktadır.
Hasta seçiminin ardından belirlediğiniz görüntüler PACSyazılımına gönderilir.
Önceden PACS‘ a gönderimi tamamlanan hastalarında listelenmesi sağlanmaktadır.
 • Ultrason Cihazı
 • Kemik Dansitometri Cihazı
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Cihazı
 • Eko Cihazı
 • EEG Cihazı
 • EMG Cihazı
 • Endoskopi Cihazı
 • Sistoskopi Cihazı
 • Üroflowmetri Cihazı
 • Eforlu EKG Cihazı
 • Holter Cihazı

MOTTO DICOM ENTEGRASYON YAPILABİLEN CİHAZLAR

 • HRT Cihazı
 • OCT Cihazı
 • Kornea Topografisi Cihazı
 • Renkli Fundus FFA Cihazı
 • Elektro Fizyoloji Cihazı
 • Görme Alanı Cihazı
 • PC Tabanlı EKG Cihazı
 • Göz USG Cihazı
 • Yağ Lazer Cihazı
 • Argon Lazer Cihazı
 • Diş Röntgen Cihazı